DEN ZEMĚ 2022

Velice nás těší Váš zájem o akci Den Země 2022
a těšíme se na Vás!

Prosím přečtěte si několik důležitých organizačních informací:
 

  • Akce se bude konat v parku KAMPA
  • Termín je čtvrtek 5. května 2022 od 9:00 do 18:00 h
  • Téma letošní akce je: HMYZ
  • V 16:30 vystoupí kapela The TAP TAP

Cílem kampaně je informovat veřejnost o významu hmyzu - a to s důrazem na městskou přírodu, na různé druhy a formy hmyzu, zajímavosti a rarity.


Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!


O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Vlastní koncepce akce:

  1. Školní kolektivy se registrují na webu akce - registrace je již spuštěna (denzeme.eu)

  2. V jednotlivých stáncích budou děti ve skupinách maximálně do 15 žáků/účastníků (tomu budou uzpůsobeny jednotlivé aktivity na stáncích).

  3. Je vymezený čas na stánku pro danou skupinu - 15 min. + 5 min. na výměnu skupin.

  4. Skupiny budou rotovat po jednotlivých stáncích. 

  5. V případě jakýchkoli nejasností - kontaktujte organizátory v infostanech

Dopoledne od 9 do 13 hodin je určené především školám, 

odpoledne od 13 do 18 hodin pak široké veřejnosti.

Zapojte se do naší foto/video soutěže o zajímavé a hodnotné ceny: https://denzeme.eu/fotosoutez

Přijďte nejdříve k INFO stanu - je to jediný možný VSTUP na akci - zde dostanete veškeré informace - zejména váš program - který jste si navolili při registraci.

Na akci bude cisterna s pitnou vodou. Doporučujeme vzít s sebou lahvičku nebo kelímek - (na místě budou kelímky na zapůjčení oproti vratné záloze 50 Kč). Dále budou pro děti k dispozici domácí limonády. 

Na akci Den Země  budeme fotografovat i pořizovat obrazové záznamy. Účelem fotografování nebo natáčení je pořízení propagačních  fotografií a videa na příští rok a vytvoření fotodokumentace pro organizátora, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí.

Fotografie a videa budeme zveřejňovat na našem webu, facebooku, instagramu, vimeo i youtube kanálu dle pravidel GDPR.

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se na organizátory akce na INFO stanu.

Pokud zpětně zjistíte, že se objevujete na  fotografii či záznamu, na kterém nechcete být, prosím kontaktujte nás neprodleně na adrese: info@denzeme.eu.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti!

Pokud byste měli jakékoli otázky - kontaktujte nás mailem na adrese: info@denzeme.eu