Pravidla fotosoutěže


Vyfoť zeleň ve městě a soutěž o super ceny!


Jak to funguje?

První věc, kterou k hraní budeš potřebovat je vlastní profil. Ten si prosím vytvoř a aktivuj - Návod na vytvoření registrace

Tématem soutěže je Zeleň ve městě. Stromy v parku, na ulicích, na vltavském nábřeží nebo hezky upravené záhonky před domy – kterýkoli kousek přírody ve městě zahlédneš vyfoť a svůj originální kousek zašli do soutěže: Fotosoutěž Zeleň ve městě

Pravidla
Nahrát můžeš až 5 fotografií.
Vítězná fotografie je ta, která bude mít nejvíce hlasů – lajků. Popros kamarády nebo členy rodiny, ať pro tebe hlasují.

Termín trvání soutěže
22. 4.-10. 6. 2020

Soutěžní kategorie
1. kategorie – jednotlivci do 12 let
2. kategorie – jednotlivci od 12 do 18 let
3. kategorie – jednotlivci od 18 let

Výhry v každé z kategorii
1. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 1.500 Kč
2. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 1.000 Kč
3. cena – dárková poukázka na výběr foto zboží nebo služeb v hodnotě 500 Kč
4. – 10. cena – audiokniha z nabídky vydavatelství Supraphone, Tympanum nebo Audiotéka, případně voucher (poukázka) na hru z portálu Herní-Svět.cz (závody aut, závody formulí, strategii, akční nebo adventuru) dle vlastního výběru z daných titulů – bude upřesněno do konce konání soutěže - 10. 6. 2020.


Podrobná pravidla soutěže

Akce je určena žákům pražských škol a všem občanům České republiky, kteří žijí v Praze nebo ve Středočeském kraji.
Soutěžící prostřednictvím webového formuláře (https://denzeme.eu/online#fotosoutez) nahraje do aplikace originální fotografii na téma: Zeleň ve městě.
Každý jednotlivý soutěžící může na soutěžní web umístit maximálně 5 fotografií.
Organizátor fotografie zkontroluje a v co nejkratším čase – obvykle další pracovní den po nahrání – je zveřejní, pokud budou splněny veškeré podmínky dané těmito pravidly.
Do konečných výsledků se však bude soutěžícím započítávat pouze fotografie s nejvyšším počtem hlasů. Divácké hlasy za jednotlivé fotografie soutěžícího se nesčítají.

Pořadatel
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581

Organizátor
Kristián spol. s r. o., Výstupní 1129/6, 101 00 Praha 10, IČO: 63076331

Návštěvníci (diváci) pro fotografie hlasují na webu soutěže denzeme.eu. Na konci soutěže (10.6.2020, 23:59:59) se hlasování uzavře a vyhrává ten soutěžící, jehož fotografie získá nejvíce diváckých hlasů.
Divák může hlasovat pro všechny fotografie. Každé fotografii může dát svůj hlas (lajk) pouze jednou v daném dni. Průběžný stav hlasování se zobrazuje u jednotlivých fotografií.
Divácký hlas pro fotografii se započítá okamžitě po kliknutí na button (tlačítko) pro hlasování. Opětovný pokus o hlasování v daném dni pro stejnou fotografii nebude započítán.

Výhry získají soutěžící v pořadí na 1.- 10. místě v každé kategorii zvlášť. Celkově tedy bude odměněno 30 soutěžících s nejvyšším počtem diváckých hlasů v jednotlivých kategoriích.

Ceny pro jednotlivé výherce budou zaslány poštou (kurýrní službou) nebo e-mailem (pokud to bude možné) na adresu výherce. Výherce poskytne organizátorovi po vyzvání e-mailem nebo telefonicky svou adresu neprodleně po vyhlášení výsledků dne 16. června 2020 a to nejpozději do 23. června 2020. Pokud tak soutěžící neučiní do daného data, je ze soutěže vyloučen a celý žebříček výherců se posune o jedno místo nahoru. Organizátor je povinen doručit výhru výherci do 1 měsíce po zveřejnění výsledků na webových stránkách soutěže (denzeme.eu) nebo na sociálních sítích (facebook, instagram).

Pokud si výherce výhru nepřevezme ani po opakované výzvě do 31.7.2020, znamená to, že výhru odmítl a na to má plné právo a nemusí udávat důvod. Odmítnout výhru má soutěžící právo kdykoliv.

Vymáhání výher z fotosoutěže „Den Země 2020“ soudní cestou je vyloučeno. Vložením a zveřejněním fotografie, soutěžící souhlasí s pravidly na webu soutěže (denzeme.eu), na zveřejnění jeho jména v závěrečném přehledu umístění. Dále soutěžící zaškrtnutím políčka GDPR stvrzuje, že se seznámil s pravidly o nakládání s jeho osobními údaji – že v rámci této činnosti jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu, který odpovídá účelu zpracování, kterým je vedení vašeho účtu v tomto systému. Účet můžete kdykoli smazat.

Soutěžící uveřejněním fotografie zároveň stvrzuje, že je autorem fotografie, že je oprávněn s ní nakládat v rámci soutěže, že uděluje organizátorům výslovný souhlas s užitím fotografie k propagaci akce Den Země a šířením fotografie všemi dostupnými prostředky a to jak v elektronické, tak tištěné podobě. Soutěžící zodpovídá také za to, že případné osoby zachycené na fotografii poskytly autorovi souhlas k užití dané fotografie, že na fotografii nejsou závadné skutečnosti, které by odporovaly dobrým mravům nebo někoho poškozovaly na jeho právech. O tom, zda fotografie je vhodná pro zveřejnění a splňuje tato pravidla soutěže, rozhoduje organizátor, případně pořadatel soutěže.

Pokud soutěžící není plnoletý, přebírá za něj jeho práva a povinnosti jeho zákonný zástupce.

Tato pravidla začínají platit dne 22. dubna 2020 a platí po celou dobu trvání soutěže.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na organizátora prostřednictvím e-mailové adresy info@denzeme.eu.
V případě sporů mají organizátor nebo pořadatel právo konečného rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.
Vymáhání výher z fotosoutěže „Den Země 2020“ soudní cestou je vyloučeno.

Zpět do stánku
Hlavní město Praha