Toulcův dvůr


Starobylý statek, který se rozkládá na území pražské Hostivaře, je neobvyklý nejen díky farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku.


První písemná zmínka o dvoru v Hostivaři pochází z roku 1362. Tehdy jej dostal do zástavy i s celou vsí rychtář Petřík z Lešťan od sázavského opata Vojtěcha. Následně Hostivař připadla nejvyššímu purkrabství a spravovali ji stavové Království českého. Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem byl František Toulec. Byl to moudrý hospodář a velmi laskavý člověk, a snad právě proto nese dvůr jeho jméno. V 60. letech dvacátého století získal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde výrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. Tři roky po sametové revoluci vyčlenila vláda areál pro neziskové organizace, které zde otevřely Středisko ekologické výchovy.

Posláním Toulcova dvora je environmentální výchova. Tuto myšlenku na statek přinesla Emilie Strejčková, česká pedagožka a enviromentalistka.
Dvůr, který i s přilehlými pozemky dosahuje 10 hektarů, je obklopen řadou přírodních zajímavostí. V areálu naleznete louky, step, mokřad, dokonce i lužní les. Jeho nedílnou součástí je také farma se spoustou domácích zvířat, na které žijí zástupci původních českých plemen.

Areál můžete navštívit denně a to po celý rok. Koná se zde mnoho tematických výukových programů, seminářů, komentovaných setkání se zvířaty či nejrůznější akce pro veřejnost. V budovách statku najdete ale i hostel, zdravou jídelnu, která každý den připravuje menu z čerstvých surovin, rukodělnou dílnu nebo obchůdek se zdravou výživou či dekoracemi.

Zpět do stánku
Hlavní město Praha