Podporují násprof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

„Podporuji denzeme.eu, je to skvělá příležitost nejen pro děti, které jsou teď doma, ale i pro učitele a rodiče. Protože zde najdou řadu zajímavých informací, které by se za normálních okolností dozvěděly ve škole. Věřím, že ocení především nápady na kreativní tvoření, které si samy mohou vyzkoušet doma a kvízy, kde si mohou ověřit svoje znalosti. Učitelé vše mohou využít v rámci výuky a zohlednit při hodnocení.“

Zpět do stánku
Hlavní město Praha