Odpovědná výroba a spotřeba


Tuto lekci nám poskytla ADRA.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Opravdový svět, který byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Informace o tématu

Populace na Zemi neustále roste a tento trend se bude pravděpodobně opakovat i v následujících desetiletích. S počtem lidí také roste potřeba (a spotřeba) všech surovin.
Ať už se jedná o nerostné suroviny, potraviny, vodu či oblečení, lidé potřebují stále více. Planeta Země nám ale může poskytnout pouze omezené množství zdrojů. Jak ale tento problém vyřešit? Jak udržitelně regulovat výrobu a produkci? Jak zajistit funkční hospodářský systém a dostatek zdrojů a potravin i pro další generace? Jedním z řešení je takové hospodaření s přírodními zdroji, které nevede k jejich devastaci a nenávratnému zničení. To se týká například zavádění udržitelných zemědělských postupů, které respektují potřeby ekosystému a vyhýbají se užívání nešetrných chemických látek a hnojiv. Dalším důležitým bodem je snížení plýtvání potravinami a omezení ztrát v celém zásobovacím procesu. S tím souvisí snaha o snížení produkce odpadů, recyklaci a opětovné využívání materiálů.

Tímto tématem se zabývá i Organizace spojených národů ve své agendě Cíle udržitelného rozvoje.

Více se o nich dozvíte zde.

U nás v kuchyni

Každá potravina představuje pro naše životní prostředí jinou míru zátěže. Obecně platí, že lokální potraviny mají na naší planetu menší dopad než ty, které k nám cestovaly tisíce kilometrů. Záleží ale i na druhu potraviny, způsobu produkce či zemědělském postupu. Zkusíme se teď proto podívat zblízka na pár potravin, které máme denně na talíři. Tak schválně, co najdeš v kuchyni! 
Zamysli se a na kuchyňskou linku vyskládej 10 svých nejoblíbenějších potravin. Nyní spočítej, kolikrát jsou mezi nimi zastoupeny:

a) masné výrobky; 

b) tropické ovoce; 

c) potraviny obsahující palmový olej

(informaci o přítomnosti palmového oleje/palmového tuku najdeš na obalu). 

Čeho je nejvíc?

Kde je problém?

O nejčastěji zastoupené potravině si nyní přečti krátký text. Tvým úkolem bude si v textu vyznačit

(tužkou či zvýrazňovačem v prohlížeči) tři problémy, které se vybrané potraviny týkají a jsou podle

tebe nejzávažnější. Texty:

a) MASNÉ VÝROBKY

b) TROPICKÉ OVOCE

c) PALMOVÝ OLEJ

Ozvi se!

V textu ses dozvěděl/a o mnoha různých problémech spojených s produkcí jedné potraviny – mohou být ekologické, ale třeba i sociální či ekonomické. 

Z problémů, které sis zvýraznil/a, vyber jeden – ten, který bychom podle tebe měli začít řešit jako první. 

Tvým posledním úkolem bude vyrobit transparent upozorňující na daný problém. Inspirovat se můžeš například u stávkujících studentů, kteří podporují hnutí Fridays for future. Znáš tuto iniciativu? Zde si o ní můžeš něco přečíst a podívat se na video z ČR nebo také na video ze světa.

A nezapomeň nám svůj transparent nafotit a poslat!

Přejít do fotosoutěže
Zpět do stánku
Hlavní město Praha