O netrpělivém pulci


Informace pro rodiče:

Tato básnička seznamuje děti hravou formou s jedním ze zázraků přírody, a to sice s metamorfózou neboli proměnou pulce v žábu. Básničku si můžete s dětmi přečíst nejen u rybníka, když budete pozorovat žáby, pulce a ostatní živočichy. Povídejte si společně s dětmi o tom, jak se pulec, který vypadá jako malá rybka, liší od žáby, která z něj vyroste. Kromě povídání o životě u rybníčku tato básnička otvírá i téma netrpělivosti a touhy vyrůst, která je vlastní mnoha dětem.


Netrpělivý pulec

(Ladislava Whitcroft)

Stěžuje si pulec Míra:
„Já vypadám jako ryba!
Nudím se tu v rybníce,
nebaví mě sinice.

Chtěl bych jako táta skákat,
chtěl bych jako táta kvákat,
prohánět se kolem vody
a pořádat muší hody.

Až vyskočím z rybníka,
bude sláva veliká.
Všechny ryby budou jásat,
jaká je to velká krása.

Budu kvákat jako divý,
radovat se, že jsem živý,
že mám kabát zelený,
že proženu kačeny.”

Tipy k diskuzi:

  1. Viděli jste někdy pulce v rybníce nebo na obrázku? Jak vypadá? A jak se pulec liší od žáby, ve kterou se změní? 

  2. Proč byl pulec netrpělivý? Kdy jste byli naposledy netrpěliví vy?

  3. Chtěli byste být radši žábou, nebo rybou? Proč?

  4. Pulec se těší, jak pěkně oslaví svoji proměnu v žábu. Jak bude asi taková oslava vypadat a koho pozve? Vzpomeňte si, kdo všechno bydlí v rybníčku a sestavte seznam hostů. A jak asi Míra prožije svůj první den jako žába?

Nakresli ilustraci k básničce, vyfoť svůj obrázek a pošli do soutěže.

Přejít do fotosoutěže
Zpět do stánku
Hlavní město Praha