Historie Dne Země


Posláním Dne Země je především vzdělávat v tématu životního prostředí a hledat řešení klimatické krize.

Kde to začalo

Píše se rok 1970 a mladý student Denis Hayes organizuje první Den Země, který osloví 10 % tehdejšího obyvatelstva v USA a rozproudí debatu o životním prostředí.
V následujícím desetiletí se objeví zákoné dohody v oblasti životního prostředí: Clean Air Act (Úmluva regulující výfukové plyny) Clean Water Act a Endangered Species Act a zřídí se agentury pro ochranu životního prostředí. Znečištění ovzduší (hlavně výpary z aut) bylo chápano jako vůně prosperity – znak bohatství. Až do tohoto okamžiku, zůstavala běžná Amerika nedotčena otázkami životního prostředí a toho, jak moc to ohrožuje lidské zdraví.

První Zlom

Vydáním bestselleru Tiché jaro od Rachel Carsonové, se rozproudily debaty o živých organismech, životním prostředí a neoddělitelných vazbách mezi znečištěním a veřejným zdravím.


1990 celosvětový Den Země poprvé

Jak se přiblížil rok 1990, skupina eko-aktivistů oslovila Denise Hayese, aby znovu uspořádal další velkou kampaň za planetu. Tentokrát byl Den Země globální, zvedl ze židle 200 milionů lidí ve 141 zemích. Významně podpořil recyklační úsilí po celém světě a pomohl připravit cestu pro Summit OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Konference o životním prostředí a rozvoji, také známá jako Summit Země nebo také Rio konference. Zúčastnilo se jí 172 vlád světa se 116 osobně přítomnými svými hlavami států a nebo vlád. To také přimělo tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, aby udělil senátorovi Nelsorovi prezidentskou medaili svobody - nejvyšší pocta udělena civilistům ve Spojených státech - za jeho roli zakladatele Země.

Den Země dnes

O padesát let později máme různé ekologické problémy, některé mnohem větší, zejména globální změnu klimatu. Navzdory této hrozbě dnes země od dodržování upouštějí a nedodržují ochranu životního prostředí a nedodržují Pařížskou úmluvu (dohodu států OSN, která byla podepsána v Paříži v roce 2015). Stejně tak, jak roste teplota na Zemi, tak roste i povědomí o naší klimatické krizi. Obyvatelé po celém světě, kteří jsou znepokojeni mezinárodní ekologickou nečinností, požadují mnohem větší zapálení pro řešení problémů naši planetu. Den Země tedy každý rok připomíná připomíná, že nesmíme usnout na vavřínech a nechat se uchlácholit mezinárodními úmluvami. Naopak se máme domáhat jejich dodržování a pokud možno sami přispět ke zlepšování životního prostředí. A právě takové akce, jako je oslava Dne Země, mají široké veřejnosti a zejména dětem, nabídnout zábavu, poučení a návody, jak každý jednotlivec může přispět ke zlepšení životního prostředí!

Zpět do stánku
Hlavní město Praha