Živočišná a rostliná rozmanitost


Co znamená rozmanitost přírody?

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita znamená, že ve volné přírodě žije spousta druhů živočichů.
Třeba si představte, kolik různých druhů psích plemen znáte. Určitě spousty. No a pro přírodu je důležité, aby to bylo takto u všech zvířat, nejen u psů. Dokonce i u rostlin je to důležité. Například tulipány – žluté, bílé, červené, oranžové, střapaté, žíhané... čím více druhů, tím lépe pro životní prostředí.
A protože rostliny a zvířata žijí spolu – v tzv. symbióze*, vznikají tzv. ekosystémy**. I u těch je za potřebí různorodost, tedy diverzita. Když o nějaký ekosystém přijdeme, jsou ohroženy i další. Jednoduše se dá říci, že bez biodiverzity bychom si neužili krásy přírody, ale především bychom přišli o různé objevy, díky kterým vznikají např. důležité léky apod.


Kde je rozmanitost bohatá a jak ji podpořit

Největší biodiverzita je ve městě Sao Paolo a Mexico City. V jejich ulicích žije velké množství živočišných druhů. Na pláži v Kapském Městě se procházejí tučňáci, jezevci vychovávají své mladé v zadních uličkách Londýna, na hranicích Mexico City se loví zvěř.
Např. Singapur rozhodl, že péči o zeleň zavede jako součást městského plánování. K veškeré ploše, kterou místní zastaví, musí vytvořit zelenou náhradu. Výsledkem je město plné střešních zahrad a propojených parků.


Jak je to u nás

V České republice najdeme překvapivě hodně druhů organismů (75–100 tisíc). Podle nejnovějších údajů je ale u nás ohroženo vyhubením nebo vyhynutím v jednotlivých skupinách až 60 % druhů. Nejhůře na tom jsou plazi, obojživelníci, ptáci, vážky a motýli. I když se k nám některé původní druhy, jako např. vlk, vracejí, nemalou část našeho území pokrývá krajina, označovaná jako kulturní poušť. Probíhající a očekávané změny podnebí v ČR se dotknou nejvíce prostředí nad horní hranicí lesa a rozlohou malých ploch, kupř. rašelinišť. Negativní dopad na naši přírodu má třeba nešetrné zemědělství a lesnictví.

*symbióza nebolii úzké soužití dvou a více živočichů či rostlin

**ekosystém je v podstatě část přírody (celek nebo stanoviště), může to být třeba kaluž, ale i oceán.

Líbil se ti článek? Ověř si, co si z něj pamatuješ v kvízu. Pokud si ještě netroufáš, potrénuj se zde.Kvíz

Živočišná a rostliná rozmanitost
Pro splnění aktivity je nutno se přihlásit
Zpět do stánku
Hlavní město Praha